O NAMA

 

Udruženje  „KATARZA“ se osniva radi ostvarivanja projekata u oblasti kulture, sa posebnim naglaskom na promociju, razvoj i produkciju autorske fotografije i video dokumentarizma baziranog na društveno i socijalno angažovanoj formi.